Služby

patentové a známkové kanceláře


Nabídka našich služeb
Patentová a známková kancelář v zastoupení Václava Műllera, evropského patentového zástupce, zastupuje své klienty zejména v České republice před Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV - Úpatentový úřad), u Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví WIPO a Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a rovněž zajišťuje ochranu v zahraničí prostřednictvím tamních patentových zástupců v příslušných státech ve věcech:

 

Zajišťujeme:
- zpracování a podání přihlášek ochranných známek národních
- zpracování a podání přihlášek ochranných známek mezinárodních
- zpracování a podání přihlášek ochranných známek Evropské unie (EU)
- zpracování a podání přihlášek vynálezů se žádostí o udělení patentu
- zpracování a podání přihlášek užitných vzorů
- zpracování a podání přihlášek průmyslových vzorů
- zpracování a podání přihlášek průmyslových vzorů Evropské unie (EU)
- zpracování a podání přihlášek označení původu
- rešerše na zamýšlené ochranné známky v národní databázi ochranných známek
- rešerše na zamýšlené ochranné známky v mezinárodní databázi ochranných známek
- rešerše na zamýšlené ochranné známky v databázi ochranných známek EU
- rešerše na průmyslové vzory v národní databázi průmyslových vzorů
- rešerše na průmyslové vzory Evropské unie (EU) v databázi průmyslových vzorů EU
- rešerše na užitné vzory
- pravidelné měsíční sledování zveřejněných ochranných známek ve Věstníku(Úřadu průmyslového vlastnictví - patentový úřad)
- zastoupení před Úřadem průmyslového vlastnictví v námitkovém řízení (proti zápisu zveřejněné ochranné známky) včetně zpracování námitek proti zápisu
- zastoupení před Úřadem průmyslového vlastnictví ve sporných řízeních (návrhy na zrušení, neplatnost ochranných známek), včetně zpracování návrhů na výmaz (u užitných vzorů)
- zastoupení před Úřadem průmyslového vlastnictví při zrušovacím řízení (u patentů), včetně zpracování návrhů na zrušení
- zastoupení v určovacích řízeních (zda chráněné řešení spadá do rozsahu určité konkrétní ochrany)
- zpracování smluv při převodech práv k ochranným známkám, patentům,užitným vzorů, průmyslovým vzorům
- zpracování licenčních smluv
- a další služby týkající se průmyslových práv

U všech zastupovaných případů je automaticky zajišťováno udržování platnosti jednotlivých druhů průmyslového vlastnictví apod., po celou dobu jejich platnosti. Majitel průmyslového práva je s dostatečným časovým předstihem informován o lhůtách k obnově.

 

Úvodní konzultaci poskytujeme zdarma.