Často kladené otázky (FAQ)

Ochranné známky ®

Co je to ochranná známka?

Ochranná známka je znázorněné označení, které je tvořeno zejména slovy, písmeny, číslicemi, barvou, kresbou, tvarem výrobku, obalem, zvukem, které slouží k rozlišení výrobků nebo služeb jednoho subjektu od druhého.

 

Kdo může podat žádost o zápis ochranné známky do rejstříku?

Přihlášku ochranné známky k zápisu do rejstříku může podat jak fyzická, tak právnická osoba včetně veřejnoprávních orgánů.

 

Co získám registrací ochranné známky do rejstříku?

V případě úspěšného zápisu do rejstříku ochranných známek, získá vlastník ochranné známky výlučné právo ochrannou známku užívat ve spojení s výrobky nebo službami pro které byla registrována. Zároveň bez souhlasu vlastníka ochranné známky nikdo nesmí v obchodním styku takové označení nebo jemu podobné užívat. 

 

Mohu svou ochrannou známku užívat dříve, než dojde k jejímu zápisu?

Ano, ochrannou známku lze užívat i před podáním přihlášky, ale samo užívání ještě nezaručuje zápis ochranné známky.

 

Jak dlouho trvá platnost zápisu ochranné známky?

Platnost zápisu ochranné známky trvá 10 let od jejího podání. V posledním roce platnosti lze tuto dobu prodloužit o dalších 10 let. Prodloužení doby ochrany je spojeno s úhradou správního poplatku.

 

Co je označení ® a kdy ho mohu použít? 

Symbol ® je označení pro registrovanou ochrannou známku. Mělo by být tedy uváděno až po zápisu ochranné známky do rejstříku. Zpravidla se uvádí v pravém horním rohu u registrované ochranné známky, ale vlastník ochranné známky jej může umístit kamkoliv. Vlastník ochranné známky tím dává najevo, že byla jeho ochranná známka registrovaná a nikdo nesmí bez jeho souhlasu v obchodním styku takové označení nebo jemu podobné užít. Žádný právní předpis, ale neříká, že by užívání symbolu ® bylo povinné, je tedy na svobodné vůli majitele ochranné známky, zda symbol bude či nebude uvádět.

 

Podléhá podání přihlášky ochranné známky nějakému správnímu poplatku?

Ano. Podléhá poplatku podle zákona 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Správní poplatek za podání přihlášky ochranné známky je splatný ve lhůtě 1 měsíce ode dne podání přihlášky a nebude-li uhrazen v této lhůtě, bude přihláška považována za nepodanou.

 

Kde najdu ostatní poplatky, které budu hradit Úřadu průmyslového vlastnictví?

Poplatky naleznte v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (jeho výňatek nalezente na našich stránkách v sekci [Informace ke stažení]

 

Vydá Úřad průmyslového vlastnictví potvrzení o úhradě správního poplatku nebo fakturu nebo nějaký daňový doklad do účetnictví?

Nevydá. Pro účely účetnictví je dostačující odkaz na zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a konkrétní položku Sazebníku správních poplatků, který je součástí tohoto zákona. K této informaci postačí přiložit doklad o úhradě správního poplatku (např. výpis z bankovního účtu).