Registrace průmyslového vzoru EU
základní informace o registraci průmyslových vzorů Evropské únie 

Aktuálně: od 22.1.2024 vyřizujeme pro naše klienty DOTACE na rok 2024 pro nové ochranné známky a průmyslové vzory včetně evropských. Udělený grant dokáže významně snížit náklady na přihlášení těchto práv. Grant činí 75% ze správních poplatků a lze jej čerpat až do výše 1000,- EUR. Neváhejte nás kontaktovat [Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.]


Ochrana průmyslových vzorů v Evropě
Pro ochranu průmyslových vzorů v Evropě byl vytvořen nový institut. Nařízení Rady (ES) č. 6/20002 založilo dvě formy vzoru EU. Nařízení vytváří jednoduchý a nenákladný systém, který umožní získat ochranu průmyslového vzoru na celém území Evropské unie. Systém komunitární ochrany vzorů existuje paralelně vedle systémů národních a nezávisle na nich.

 

Podmínky ochrany
- průmyslový vzor musí být nový
- průmyslový vzor musí mít individuální povahu - zvláštní podmínka se týká součástek složených výrobků a má význam zejména v automobilovém průmyslu, aby vzor požíval ochrany, musí součástka i po začlenění do výrobku při jeho normálním použití zůstat viditelná a viditelné znaky samy o sobě musí být nové a individuální.

 

Průmyslový vzor
„Vzor“ znamená vzhled výrobku či jeho části, vyplývající zejména z charakteristických znaků linií, obrysů, barev, tvaru, struktury a/nebo materiálů výrobku samotného a/nebo jeho zdobení. Jde o znaky zjistitelné lidskými smysly, a to zrakem či hmatem, není důležité, zda vzhled má povahu estetickou či funkční. Výčet prvků, které mohou tvořit vzor, není vyčerpávající.

 

Věcný průzkum přihlášky průmyslového vzoru EU
Do rámce věcného průzkumu přihlášky zapsaného průmyslového vzoru EU, který je prováděn vedle jejího formálního průzkumu, nespadá průzkum novosti a individuální povahy jejího předmětu.

 

Doba ochrany průmyslového vzoru EU
Doba ochrany zapsaného průmyslového vzoru EU může trvat až 25 let od data podání přihlášky zapsaného průmyslového vzoru Společenství, je-li za příslušný poplatek obnovována v pětiletých cyklech.

 

Poplatky průmyslového vzoru EU
Poplatky spojené se zapsaným průmyslovým vzorem Společenství
Z poplatků za zapsaný průmyslový vzor Společenství (Nařízení komise (ES) č. 2246/2002) vybírám: Poplatky a sazby splatné Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu jsou placeny v ECU (v Eurech):

 

1)

Přihlašovací poplatek (čl. 36 odst. 4 nařízení (ES) č.
6/2002; čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č.2245/2002)

230 EUR
2)

Přihlašovací poplatek za každý další vzor uvedený
v hromadné přihlášce (čl. 37 odst. 2 nařízení (ES) č.
6/2002; čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č.2245/2002):

 
a) za každý vzor od druhého do 10. vzoru 115 EUR
b) za každý vzor od 11. vzoru výše 50 EUR
3)

Poplatek za zveřejnění (čl. 36 odst. 4 nařízení (ES)
č. 6/2002; čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č.2245/2002)

120 EUR
4)

Poplatek za zveřejnění za každý další vzor uvedený
v hromadné přihlášce (čl. 37 odst. 2 nařízení (ES) č.
6/2002; čl. 6 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č.2245/2002)

 
a) za každý vzor od 2. do 10. vzoru 60 EUR
b)

za každý vzor od 11. vzoru výše

30 EUR
5)

Poplatek za obnovení (čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č.
6/2002; čl. 22 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č.2245/2002)
za jeden vzor, uvedený i neuvedený v hromadné přihlášce

 
a) za první období obnovení 90 EUR
b) za druhé období obnovení 120 EUR
c) za třetí období obnovení 150 EUR
d) za čtvrté období obnovení 180 EUR